MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

MARKETING ASSOCIATION OF UZBEKISTAN

Xizmatlar

Tadbirlar o‘tkazish

Milliy marketing markazi zamonaviy ivent-madaniyatda qabul qilingan barcha shakldagi tadbirlarni o‘tkazish tajribasiga ega. Tadbirlar O‘zbekistonning istalgan nuqtasida va undan tashqarida, online yoki offline-shaklda, o‘zbek, rus, ingliz tillarida sinxron tarjima bilan o‘tkazilishi mumkin. Bunda o‘zbek yoki chet el auditoriyasi nimani afzal ko‘rishi, shuningdek marketing va reklama komyuniti xususiyatlari inobatga olinadi.