Reytinglar

Milliy marketing markazi zamonaviy ivent-madaniyatda qabul qilingan barcha shakldagi tadbirlarni o‘tkazish tajribasiga ega. Tadbirlar O‘zbekistonning istalgan nuqtasida va undan tashqarida, online yoki offline-shaklda, o‘zbek, rus, ingliz tillarida sinxron tarjima bilan o‘tkazilishi mumkin. Bunda o‘zbek yoki chet el auditoriyasi nimani afzal ko‘rishi, shuningdek marketing va reklama komyuniti xususiyatlari inobatga olinadi.